دسته‌ها
هلیشات فیلم سینمایی

هلیشات فیلم سینمایی سرگشته 09196028059 helishot.net

هلیشات فیلم سینمایی سرگشته- گروه اسمان ایران ۰۹۱۹۶۰۲۸۰۵۹ helishot.net

تصویربرداری هوایی از پروژه ها helikopter.ir

helishot.net
  • User Online: 1
  • Today Visit: 54
  • Yesterday Visit: 148
  • Week Visit: 54
  • Month Visit: 825
  • Total Visit: 89,088
  • Search Engine reffered: 1

هلی مانت

هلیمانت جهت تصویربرداری با هلیکوپتر نفربر

اجاره و فروش هلی مانت جهت تصویربرداری هوایی برای داخل بالگرد

۱-قابلیت تیلت و پن و چرخش ۳۶۰ درجه برای فیلمبرداری از دوطرف درهای هلیکوپتر

۲-حرکت بازوها برای تنظیم و راحتی تصویربردار

۳-قابلیت حرکت بدنه  پایین ،روی ریل جهت تنظیم  بیشتر برای حرکتهای عمودی دوربین

۴-بدون لرزش /با قابلیت کنترل از راه دور که تصویربردار و عوامل نزدیک در نباشد.

۵-مناسب جهت  صدا و سیما/ارگانهای نظامی و دولتی /برنامه های راهپیمایی/

فیلمهای سینمایی/تصویربرداری هوایی با دوربینهای مختلف

هلیمانت جهت فیلمبرداری با هلیکوپتر نفربر 09196028059 helikopter.ir

فروش هلیمانت جهت فیلمبرداری با هلیکوپتر نفربر ۰۹۱۹۶۰۲۸۰۵۹ helikopter.ir

09196028059 جعفری